قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز 21 مهر  نمایشگاهی از 15 دفتر سیر من 

که این نمایشگاه هدف آموزشی دارد برای دانشجوهای معماری


ماهی ها بهش گفتند 

اگر اون بالا جایی نیست 

ما میزبان های خوبی هستیم 

او هم اومد...