قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

من دانشجوی معماری هستم ، 

و به هنر بسیار علاقمند هستم،

و دوست دارم هنر رو با دست های خودم بسازم؛

قوچ های وحشی یه آرزو هست برای من

کسایی که بی پروا هنر می سازند

در هر محیطی ...