قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مدتی است که دست به طراحی مجموعه پوسترهایی از فیلم ها و اتفاقاتی که به نظرم مهم می آمد می زدم

در این میان سعی کردم با مجمعوعه تایپ فونت هایی که چندان جالب هم نیستند 

اما به هر شکل تلاشی است در مد نظر قرار دادن فونت و اهمیت آن جهت ایجاد کمپوزسیونی نسبتا هماهنگ از نوشته و تصاویری که اغلب با شیوه ی تصویرگرانه یا به کمک نرم افزار می کشیدم

به هر شکل نتیجه گاهی هم بد از کار درنیامد ...

پوستر نمایشگاه شیرهای پرویز تناولی