قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

قوچ های وحشی

این وبلاگ محلی است برای نمایش آثار هنری و چگونگی اجرای آن

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

در دوره زمانه ای به سر می بریم که شیوه های سرقت به طور روز افزونی به روز می شوند ...

و من همچنان به قوچ های وحشی امیدوارم اینکه تا کی نمی دانم؟
اما سوال اصلی آنجاست که  آیا من از اساس بیهوده بودم ؟
 شاید ،
 اما چه می توان کرد ، من محکوم ام به چنین خلق و خویی.